Schyman: ”Klokt att be folket om råd”

Statsministern har nu, efter att regeringens budget inte gick igenom i Riksdagen, meddelat att han den 29 december avser att utlysa nyval. Valet kommer då att bli den 22 mars 2015.

- Det är klokt av statsministern att be svenska folket om råd i den här situationen. Det vore inte rimligt att tänka sig att regeringen skulle administrera en budget som alliansens partier utarbetat som dessutom skulle fällas av SD om det inte fanns med besparingar på pengar till flyktingmottagning och invandring, säger Gudrun Schyman.

För Feministiskt initiativ innebär det att vi måste mobilisera till val igen. Denna gång går vi in i en valrörelse med över 22 000 medlemmar! Vi är många som vill mycket och nu får vi möjligheten att visa det, betydligt tidigare än vad vi trodde. Vår kongress i mitten av februari kommer nu även att bli en valkonferens.

Illustrerad rosa stol som klipps ut med sax

Låt feminister och antirasister ta plats i maktens rum. Använd den rosa stolen för att visa var du vill att feministerna ska ta plats: utanför fönstret, i lokaltrafiken eller på arbetsplatsen? Dela gärna med dig genom att lägg upp på Instagram med #taplats

Ladda ner stolen
Låt feministerna på plats

FÖR JÄMSTÄLLDA LÖNER

Vi vill ha en arbetsmarknad fri från diskriminering. Ditt namn, kön eller hudfärg ska inte avgöra om du får ett jobb eller vilken lön du har. Vi vill motverka lönediskrimineringen genom att förändra Medlingsinstitutets uppdrag och inrätta en jämställdhetsfond för höjda löner i kvinnodominerade arbeten och sektorer. Vi vill också införa individualiserad föräldraförsäkring och en generell arbetstidsförkortning för att bygga ett samhälle där människor tar tillbaka makten över tiden.

Läs hela vår valplattform här!

Därför vill jag låta feministerna ta plats

Feministiskt initiativ får inget statligt partistöd som de andra partierna. Vi har inga anställda och vår valbudget består av pengar vi fått i gåva. Vi driver hela vår valkampanj med ideella krafter. Tillsammans är vi över 16 000 medlemmar och ännu fler supporters som vill låta feministerna ta plats i maktens rum.

KRISTIN AMPARO

Jag tror inte på våld, jag tror på möten med människor. Möten föder förståelse och solidaritet. Solidaritet i sin tur betyder vilja till jämställdhet. Även om jag har möjlighet att göra min röst hörd på scenen är det minst lika viktigt att lägga min röst på ett parti som verkligen kan leda till förändring. Faller en så faller alla. Låt oss stå upp tillsammans och gå och rösta.

Tomas Timander

Jag är läkare och har jobbat över 30 år inom sjukvården. Om en kvinna kommer och söker för ryggsmärtor efter arbete som lokalvårdare eller undersköterska så är hennes chanser att få godkänd arbetsskada ganska liten. Om en man kommer för exakt liknande besvär för ryggen så har han dubbelt så stor chans att att få godkänd arbetsskada. På kvinnor forskas det inte. Inte på lokalvårdare eller undersköterskor. Det är inte värdigt ett land som Sverige att ha det på det här viset. Så jag tycker att här krävs det en ordentlig skärpning.

Låt feministerna på plats

FÖR EN STARKARE VÄLFÄRD

Vi ser välfärden är ett verktyg för att alla ska färdas väl genom livet. Därför vill vi ha en starkare välfärd utan vinstuttag. Skattepengar som är avsedda för skola, vård och omsorg ska användas till detta – inte till att öka riskkapitalisters och privata aktieägares förmögenheter. Vi vill också ha en normkritisk pedagogik i förskola och skola och ge skolan resurser till detta uppdrag, anställa mer elevhälsopersonal, ge lönelyft och fortbildning för pedagoger samt att ha mindre barngrupper och garantera alla barns rätt till stöd, oavsett funktionalitet och behov.

Läs vår valplattform här!

Rösta rosa i valet

Feministiskt initiativ går till val på mandatet att driva en feministisk och antirasistisk politik. Vi är den röst som står upp för mänskliga rättigheter och mot alla former av diskriminering. Lär känna Feministiskt initiativs riksdags kandidater.

Gudrun Schyman

Jag har nått pensionsåldern, men jag absolut inte gett mig ännu. Vi ska nå jämställdhet under min livstid. Väldigt många har haft väldigt lång tid på sig att göra väldigt mycket, men väldigt lite har blivit gjort. Nu är det dags. Feministiskt initiativ och jag kommer att vara en blåslampa i häcken på alla de andra partierna i riksdagen för att arbetet för jämställdhet och mot alla former av diskriminering äntligen ska ta fart. Läs mer om Gudrun här!

Sissela Nordling Blanco

Jag är uppvuxen i förorten Gottsunda. Det är mig politiker pratar om, men aldrig med. Nu är det dags att vi själva för vår talan och tar plats i riksdagen. För det är skarpt läge. Rasismen breder ut sig, orättvisorna ökar och diskriminering av hbtq-personer består. Tillsammans med rasism växter också kvinnohatet. Vissa hävdar att feminismen har gått för långt. Men vi har bara börjat. Följ Sissela här!

Victoria Kawesa

Jag kom hit som nioåring flykting från Uganda, och jag är politiskt aktiv för att röster från marginalen ska höras i maktens rum. Feministiskt initiativ är en bred folkrörelse som med vår politik inte blundar för patriakala och rasistiska strukturer som skapar ojämlika livsvillkor och marginalisering.  Antirasistisk feminism är vägen framåt för ett inkluderande samhälle för alla. Feminism är för alla. Följ Victoria här!

Lars Gårdfeldt

Att vara bög, feminist och präst provocerar en del för att uttrycka mig milt, med mordhot och personlarm i många år, har jag blivit misshandlad så svårt att jag fått epilepsi. Jag ser världen underifrån som funktionshindrad och bög. Samtidigt har jag massor med guldkort på mitt CV: jag är en man, jag är vit, jag är svenskfödd, jag är högutbildad. Feministiskt initiativ ser alla maktordningar, därför behövs vi i riksdagen. Läs mer om Lars här!

Kenneth Hermele

Jag är en blandning av ekonom och humanekolog. Ekonomisk politik handlar för mig om att bädda in marknaden med hjälp av sund politik. Jag vill se en feministisk modell som har som mål mänsklig utveckling för alla och ekologisk hållbarhet samtidigt som den använder ekonomin som ett medel för att nå de målen. Den svenska modellen raserades för ett antal år sedan och jag vill återupprätta ett förnuftigt ekonomiskt tänkande utifrån ett feministiskt och antirasistiskt perspektiv. Följ Kenneth här!

Låt feministerna på plats

FÖR MÄNSKLIG SÄKERHET

Varje människa har rätt att leva ett liv i trygghet. Vi vill införa en ny sexualbrottslagstiftning och kriminalisera sex utan samtycke. Rätten till kroppslig integritet är en grundläggande demokratifråga. Nuvarande lagstiftning och rättspraxis signalerar att den som blir utsatt får skylla sig själv. Vi vill också öppna gränserna och ge flyktingamnesti. Alla papperslösa ska få uppehållstillstånd och det ska tillsatts en utredning i syfte att förbereda för ett öppnande av Sveriges gränser. De resurser som idag läggs på att begränsa människors rörlighet ska istället används för att stärka människors delaktighet och inflytande i samhället.

Vi vill också satsa på hållbarhet genom att bygga nya miljövänlig billiga hyresrätter, verka för en en global skatt på utsläpp av växthusgaser och minska köttkonsumtionen.

Läs hela vår valplattform här!

Mer Film åt folket!

Vi gör film, vi blir filmade, vi streamar och får filmer av andra. Håll koll på senaste nytt från feministiskvideo på Youtube.

Gör världen rosa dela sidan med dina vänner & ovänner